რას აკეთებენ პუტინთან დაახლოებული ხუბუტია და ხომერიკი კახეთში

პანკისის რადიო